BKS Bank: Výrazný nárast zisku

25.08.2017

BKS Bank naďalej na ceste rastu. Slovenská pobočka pod zmeneným vedením úspešne napreduje.

BKS Bank naďalej na ceste rastu. Slovenská pobočka pod zmeneným vedením úspešne napreduje.  
Bratislava, 25. augusta 2017: Veľmi spokojná je predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer pri pohľade na ukazovatele koncernu BKS Bank. „Pokračovali sme v našom rastovom trende z prvého štvrťroka,“ vysvetľuje Herta Stockbauer. BKS Bank dosiahla ku koncu polroka konsolidovaný čistý zisk vo výške 33,1 mil. EUR. Je to o 8,4 mil. EUR alebo o 34,1 % viac ako v predchádzajúcom roku. „V časoch ako sú tieto, keď je bankový sektor silno ovplyvňovaný veľmi nízkymi úrokovými sadzbami, početnými zmenami v dôsledku digitalizácie a rastúcej regulácie, sme veľmi hrdí na to, že sme dokázali dosiahnuť taký rast. Vidíme, že naši zákazníci oceňujú vynikajúce poradenské služby a modernú, digitálnu ponuku,“ hovorí Stockbauer.

Solídna bilancia

Celková bilančná suma koncernu BKS Bank dosiahla k rozhodnému dňu hodnotu 7,43 mld. EUR (-2,0%). Pokles od 31.12.2016 vyplýval predovšetkým z nižšieho stavu hotovostných rezerv (-25,2 %) a znížených pohľadávok voči úverovým inštitúciám (-35,3 %). V porovnaní s koncom roka 2016 zostal objem úverov poskytnutých klientom konštantný na úrovni 5,31 mld. EUR. Opätovne vysoká úroveň primárnych vkladov vo výške 5,51 mld. EUR svedčí o vysokej miere dôvery v BKS Bank.

Slovensko pod novým vedením

Na Slovensku pôsobí BKS Bank v bankovom podnikaní len krátko. V súčasnosti sú ponúkané iba bezhotovostne realizované produkty na troch miestach (Bratislava, Žilina a Banská Bystrica). K 30.06.2017 predstavoval objem úverov slovenských pobočiek 66,2 mil. EUR a objem vkladov 24,5 mil. EUR.
 
Slovenské pobočky BKS Bank majú odnedávna nové vedenie. Spoločne s Haraldom Brunnerom povedie v budúcnosti BKS Bank – riaditeľstvo Slovensko a BKS-Leasing s.r.o. Peter Chovanec. Chovanec nastúpil po Joachimovi Reitmeierovi, ktorý opustil BKS Bank koncom mája. „Tešíme sa, že sme v Petrovi Chovancovi získali úspešného, skúseného bankového manažéra,“ hovorí Stockbauer.

O Petrovi Chovancovi

Peter Chovanec (47) pôsobí už viac ako 20 rokov na slovenskom bankovom trhu. Ťažisko jeho činnosti tvoril vždy obchod s firemnými zákazníkmi. Chovanec pôsobil v rôznych vedúcich funkciách v obchode s firemnými zákazníkmi, naposledy ako Head of Corporate Banking v OTP banke v Bratislave. Peter Chovanec hovorí viacerými jazykmi, je ženatý a má jednu dcéru.