Aká je ideálna finančná rezerva a ako si ju vytvoriť?

Autor: Juraj Lóci, Sales & Financing | 2.03.2023

Dostatočná finančná rezerva vám pomôže bez väčších problémov preklenúť obdobie, keď prídete o zamestnanie, alebo vás zastihnú nepredvídateľné udalosti. Informácie o tom, aká je ideálna výška finančnej rezervy a ako si ju vytvoriť, sú kľúčové. Okrem toho je podstatné vedieť, kam nasporené financie bezpečne a výhodne uložiť. Riešením je napríklad online sporiaci účet.

Posledné roky i aktuálna ekonomická situácia svedčia o tom, že vytváranie dostatočnej finančnej rezervy je dôležitejšie ako nikdy predtým. Napriek tomu mnohé slovenské domácnosti disponujú buď minimálnou, alebo žiadnou finančnou rezervou, čím sa vystavujú značnému riziku. 

Finančná rezerva slúži na preklenutie neočakávaných životných situácií, ako sú napríklad choroba, úraz alebo strata zamestnania. Vytváranie finančnej rezervy eliminuje zadlžovanie sa v budúcnosti či neschopnosť splácať úvery. 

Aká je ideálna výška finančnej rezervy a koľko ušetriť z výplaty?

Väčšina odborníkov na financie sa zhoduje, že ideálna výška finančnej rezervy domácnosti by mala byť vo výške šesťnásobku mesačného príjmu. Je to dostatočné množstvo finančných prostriedkov na pokrytie výdavkov v čase dlhodobej práceneschopnosti, straty zamestnania či iných nepredvídateľných udalostí. 

Na finančnú rezervu si odkladajte prostriedky minimálne vo výške 10 percent z čistého mesačného príjmu domácnosti. Avšak odporúčame riadiť sa pravidlom 50/30/20. Čo znamená? 

  • 50 percent príjmu ide na nevyhnutné výdavky v podobe hypotéky, nájomného, platieb za energie a potraviny a podobne,
  • 30 percent slúži na flexibilné výdavky, ktoré však nie sú nevyhnutné, ale spôsobujú vám radosť, ako napríklad vstupné do kina či výdavky na dovolenku,
  • 20 percent putuje na vytvorenie finančnej rezervy

S výpočtom týchto položiek vám pomôžu aj mobilné aplikácie, alebo si výdavky môžete spísať a podľa toho stanoviť výšku železnej rezervy.

Tipy, ako si odkladať peniaze na finančnú rezervu

Vytvorenie ideálnej finančnej rezervy je dlhodobou záležitosťou. Sporiť v stanovenej výške by ste mali počas celého svojho pracovného života. Čo je dôležité?

  • S tvorbou rezervy začnite okamžite a odkladajte si na ňu z každej výplaty, ktorá vám príde na bežný účet formou trvalého príkazu.
  • Dbajte na to, aby vám tento trvalý príkaz odišiel z účtu ako prvý.
  • Nenechávajte finančnú rezervu na bežnom účte, pretože vás môže lákať siahnuť po nej aj v prípadoch, keď to nie je potrebné.
  • Ak vám financie na tvorbu železnej rezervy nezostávajú, je nevyhnutné prehodnotiť priority a zredukovať niektoré výdavky.
  • Na finančnú rezervu siahajte iba v nevyhnutných prípadoch. 
  • Finančné prostriedky odkladajte tak, aby ste ich mali kedykoľvek k dispozícii

Ideálnym riešením je sporiaci účet k bežnému účtu 

Sporenie v našej banke môžete realizovať dvomi spôsobmi, buď vytvorením online sporiaceho účtu, alebo prostredníctvom termínovaného vkladu

Na tvorbu železnej finančnej rezervy, ale aj krátkodobé a strednodobé sporenie, odporúčame online sporiaci účet bez viazanosti. Finančnými prostriedkami v prípade potreby disponujete okamžite prostredníctvom služby BKS Online Banking. Stačí uskutočniť prevod, ktorý je bezplatný. Financie na sporiacom účte sú hodnotené výhodnejším úrokom ako na bežnom účte s pripísaním úrokového výnosu raz ročne k 31.12. bežného roka. 

Termínovaný vklad disponuje rôznou dobou viazanosti, fixným úročením a možnosťou presného určenia budúcich výnosov. V prípade potreby je možné predčasné ukončenie vkladu v plnej výške

Nechcete nechať nič na náhodu a využiť výhody online sporiaceho účtu na vytvorenie finančnej rezervy, alebo uložiť voľné finančné prostriedky na termínovaný vklad? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať.

Zdroje: 

https://www.tiaa.org/public/learn/personal-finance-101/how-much-of-my-income-should-i-save-every-month

https://www.bksbank.sk/online-sporiaci-ucet

https://americasaves.org/resource-center/insights/54-ways-to-save-money/

https://www.financnykompas.sk/clanok/preco-je-financna-rezerva-velmi-dolezita

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.