Ako začať podnikať s obmedzeným rozpočtom?

Autor: Juraj Lóci, Sales & Financing | 02.06.2023

Ak je vaším snom podnikanie a trápi vás obmedzený rozpočet, možnosťou sú rôzne spôsoby financovania. Pri rozbehu pomôžu osobné úspory uložené na online sporiacom účte alebo termínovanom vklade, pôžičky od rodiny, bankové úvery či investičný kapitál.

Dobrou správou je, že na naštartovanie podnikania nepotrebujete závratné sumy. Podľa prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska väčšina účastníkov rozbehla biznis s kapitálom, ktorý predstavoval sumu nižšiu ako 5 000 eur. 

Tipy, ako začať podnikať s obmedzeným rozpočtom

Neviete, aké množstvo peňazí budete potrebovať? Sčítajte náklady a výdavky nevyhnutné na začatie podnikania. Až potom sa pustite do hľadania riešenia, odkiaľ ich vziať. Aké máte možnosti? 

Osobné úspory 

Azda najjednoduchším spôsobom, ako rozbehnúť podnikanie, je investícia v podobe vlastných úspor. Ak máte k dispozícii peniaze na osobnom online sporiacom účte alebo termínovanom vklade, jednoducho ich prevediete na firemný účet. Umožní vám to mať väčší prehľad v osobných a firemných príjmoch i výdavkoch. 

Využiť môžete aj firemný účet v BKS Bank, ktorý slúži ako podnikateľský účet v domácej i zahraničnej mene na uskutočňovanie tuzemského i zahraničného platobného styku. 

Pôžičky od rodiny a priateľov 

Ďalším riešením začatia podnikania s obmedzeným rozpočtom sú pôžičky od rodiny a priateľov. Je však dôležité, aby ste si stanovili presné podmienky splácania, ako napríklad výšku splátok, dobu splácania či úrok.
V tomto prípade je však záväzok splatiť svoje dlhy ešte väčší, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu rodinných a priateľských vzťahov. 

Crowdfunding 

Crowdfunding je čoraz obľúbenejšou formou financovania podnikania aj u nás. Crowdfundingové weby umožňujú získať priamu finančnú podporu od investorov výmenou za produkt alebo službu

Stačí ponúknuť svoje produkty a požiadať o finančnú pomoc, napríklad výmenou za produkt, službu či zľavovú poukážku. Vždy je však dôležité najprv si preštudovať podmienky konkrétnej crowdfundingovej platformy. 

Bankové úvery 

Banky ponúkajú svojim klientom viaceré druhy podnikateľských úverov s možnosťou účelového či bezúčelového poskytnutia, s rôznou lehotou splatnosti a úrokovými sadzbami, pričom podnikateľský subjekt musí splniť vopred stanovené podmienky. 

Bankové úvery sa rozdeľujú na: 

  • Podnikateľské úvery na krytie prevádzkových potrieb slúžia, napríklad na nákup produktov či krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov.
  • Podnikateľské úvery na financovanie investičných potrieb sú určené na nadobudnutie hmotného či nehmotného majetku dlhodobého charakteru, investičnú výstavbu či rekonštrukciu. 
  • V BKS bank poskytujeme podnikateľom na financovanie svojich potrieb nasledovné produkty: 
  • Kontokorentný úver  – povolené prečerpanie na podnikateľskom účte určené na financovanie obežných aktív. 
  • Fixná tranžakrátkodobý úver s pevne stanovenou čiastkou a dobou splatnosti do 12 mesiacov, čerpaný zo schváleného úverového rámca. 
  • Prevádzkový splátkový úver – krátkodobý bankový úver s jednorazovým prečerpaním. Doba splatnosti je do 12 mesiacov a disponuje možnosťou postupného splácania. Využíva sa napríklad na financovanie krátkodobých investičných a prevádzkových potrieb
  • Investičný úver – zahŕňa riešenia na financovanie investícií, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj podnikania.  

Príspevky na začatie podnikateľskej činnosti, dotácie či granty 

Ak spĺňate zákonom stanovené podmienky vrátane evidencie na úrade práce a chcete vykonávať samostatne zárobkovú činnosť, môžete Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Dá sa využiť napríklad na zariadenie kancelárie. 

Ďalšou možnosťou, ako začať podnikať s obmedzeným rozpočtom, je získanie prostriedkov z fondov Európskej únie pre oblasti ako podpora rodinného podnikania, podnikania v cestovnom ruchu i osôb so ZŤP. 

Kapitál od investora 

Šance na získanie kapitálu od investora za podiel vo vašej spoločnosti sa zvyšujú mierou inovatívnosti vášho projektu či funkčnosti produktu. Avšak aj zúčastňovaním sa na rôznych súťažiach, workshopoch či startup konferenciách si môžete v získavaní financií pomôcť tým, že sa dostanete do povedomia potenciálnych investorov. Za vyskúšanie stojí aj oslovenie investorov cez sprostredkovateľské a poradenské agentúry. 
Riešite otázku, ako začať podnikať s obmedzeným rozpočtom? Radi vám pomôžeme s hľadaním odpovede formou bankových úverov, neváhajte nás kontaktovať

Zdroje: 
https://www.podnikajte.sk/priprava-na-start/ako-zacat-podnikat-od-nuly

https://www.transmitstartups.co.uk/guides/guide-to-funding-a-new-business

https://online.hbs.edu/blog/post/how-to-finance-a-business

https://www.thehartford.com/business-insurance/strategy/startup/money

https://podnikam.sk/crowdfunding/

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191

https://www.podnikajte.sk/financie-na-podnikanie/peniaze-na-rozbeh-podnikania-zacinajuci-podnikatel

https://www.zps.sk/novinky/2011/prieskum-kazdy-piaty-mlady-podnikatel-v-sr-zacinal-takmer-bez-penazi