Čo je inflácia a ako ovplyvňuje naše financie?

Autor: Juraj Lóci, Sales & Financing | 30.03.2023

Inflácia je ekonomický jav, ktorý charakterizuje dlhotrvajúci nárast cien, alebo zodpovedajúce zníženie kúpnej sily peňazí v čase. Inflácia určitým spôsobom zasiahne všetky sféry ekonomiky.

Ak si vložíte peniaze do banky a úrok je nižší ako miera inflácie, dostanete späť menej finančných prostriedkov. Preto je dôležité uložiť si peniaze, napríklad na termínovaný vklad, kde si peniaze svoju hodnotu nielen udržia, ale dokonca zvýšia.

Deposit

Inflácia je ovplyvňovaná rôznymi faktormi, v dôsledku čoho sa jej miera mení. Závisí aj od inflačných očakávaní Slovákov, ktoré sa líšia podľa vzdelania, veku či príjmu. Tieto očakávania, nazývané aj vnímaná inflácia, pôsobia na rozhodnutia v oblasti sporenia, nakupovania, zadlžovania i mzdových nárokov.

To znamená, že pre každého z nás je dôležité vedieť, čo je inflácia a aký má vplyv na naše financie, teda sporenie i úvery.

Chcete sa dozvedieť všetko dôležité o inflácii? Máme pre vás sumár toho najdôležitejšieho.

Čo je inflácia?

Inflácia je dôsledkom mikroekonomickej a makroekonomickej nerovnováhy v peňažnej oblasti a reálnej ekonomike ako takej. Prejavuje sa nárastom cien tovarov a služieb, keď si spotrebiteľ za rovnaké množstvo peňazí kúpi menej. Dôsledkom je trvalé znižovanie kúpnej sily peňazí.

Charakteristickým rysom inflácie je, že dochádza k rastu celkovej cenovej úrovne. Okrem tovarov a služieb sa neproporcionálne zvyšujú aj mzdy, ceny nehnuteľností či výnosy z kapitálu.

Ekonómovia i rôzni autori používajú odlišné definície inflácie. Môže ísť o:

 • narušenie rovnováhy peňazí pre rastúce mzdy dôsledkom čoho je vzostup cien a nerealizovaný dopyt,
 • prekročenie hranice, ktorá určuje optimálne množstvo peňazí v obehu.

Základné druhy inflácie

Pre pochopenie vzniku inflácie je dôležité vedieť, ako sa rozdeľuje. Najznámejšie je delenie z hľadiska príčin na infláciu dopytovú a nákladovú.

Ako vzniká dopytová inflácia?

 • Zvýšenie dopytu po tovaroch a službách vyvolá u výrobcov túžbu maximalizovať zisky, a teda zvýšia ceny.
 • Zvýšenie množstva peňazí v obehu je rýchlejšie, ako rast ekonomiky.
 • Zníženie úrokových sadzieb spôsobí to, že banky začnú viac požičiavať.

Nákladová inflácia je spôsobená:

 • vysokou nezamestnanosťou, alebo rastom nákladov a cien vstupov pri nízkom využití zdrojov a
 • faktom, že skutočný produkt nemá úroveň potenciálneho produktu.

Vplyv inflácie na ekonomiku a financie

Intenzita vplyvu inflácie na ekonomiku a financie sa odvíja napríklad od tempa rastu a miery očakávania. Ak je inflácia očakávaná a disponuje proporcionálnym tempom rastu, jej vplyv na ekonomiku nie je taký významný.

Vplyv inflácie sa dotýka cien, úspor, ekonomického rastu, importu i exportu. Dá sa zhrnúť nasledovne:

 • Vysoká miera inflácie je výhodná pre dlžníkov, nevýhodná pre veriteľov, pretože inflácia znižuje záväzky dlžníkov.
 • Najviac zasiahnuté sú nízkopríjmové skupiny, pretože fixné mzdy a dôchodky inflácia reálne zníži.
 • Spotrebitelia míňajú úspory na potraviny a veci potrebné pre život a regulujú svoje výdavky do iných oblastí.
 • Vysoká inflácia podporuje dovoz z iných krajín a, naopak, vývoz robí nevýhodným, čo prispieva k spomaľovaniu ekonomického rastu štátu.
 • Inflácia zvýhodňuje spotrebiteľov a domácnosti, ktoré vlastnia majetok, pretože jeho hodnota sa zvyšuje.
 • Ekonomika rastie pomalšie v dôsledku spomalenia výroby a výrobných procesov.
 • Úspory vložené do banky s úrokom, ktorý je nižší ako inflácia, sa vrátia späť ako peniaze, ktoré majú nižšiu hodnotu.

Nie je jedno, kde uložíte peniaze počas vysokej miery inflácie

Aj počas obdobia s vyššou mierou inflácie môžete svoje úspory zhodnotiť. Kľúčové je, aby úrok poskytnutý bankou nebol nižší ako inflácia. Inak dostanete späť finančné prostriedky v nižšej hodnote.

Ak v oblasti financií neradi riskujete, vhodný je pre vás termínovaný vklad s atraktívnym úrokom. Jeho výška sa odvíja od výšky vkladu a doby viazanosti. Poskytnutý úrok je fixný počas celej doby viazanosti.

Chcete zhodnotiť svoj majetok a získať atraktívny úrok na vložené finančné prostriedky? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poskytneme bližšie informácie a navrhneme riešenie na mieru.

Zdroje:

https://nbs.sk/inflacia/

TÁNCOŠOVÁ, J. Inflácia. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. ISBN 80-8078-044-7

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what_is_inflation.sk.html

https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-120__Janik_Vanov%C3%A1_Mlkva__f4e.pdf

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.