Vynikajúci rok 2018 pre BKS Bank

02.04.2019

Koncern BKS Bank hodnotí rok 2018 ako vynikajúci. Ročný zisk sa zvýšil o 13,8 % na 77,4 mil. EUR, bilančná suma o 11,3 % na 8,43 mld. EUR. Na Slovensku, svojom najmladšom trhu, dosiahol po prvýkrát vyrovnaný výsledok.

Foto (Peter Žákovič, možnosť tlače bez nároku na honorár)

Zľava: Ladislav Fülöp, vedúci pobočky zahraničnej banky BKS Bank na Slovensku, Alexander Novak, člen predstavenstva, Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva a Peter Chovanec, vedúci pobočky zahraničnej banky BKS Bank na Slovensku

Foto (Peter Žákovič, možnosť tlače bez nároku na honorár)

V roku 2019 budú na dennom poriadku významné investície do pobočkovej siete, do digitalizácie a do oblasti nehnuteľností. So sumou 35,0 mil. EUR sa bude v nasledujúcich rokoch realizovať rekordný investičný program,“ hovorí predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer. To nám pomôže dosiahnuť dobré výsledky aj v aktuálnom obchodnom roku.

„V roku 2018 sa nám skutočne podarilo všetko, čo sme si naplánovali,“ bilancuje predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer. „Dosiahli sme špičkový hospodársky výsledok, ale aj viacero ďalších strategických míľnikov.“

Novoposkytnuté úvery v objeme 1,8 mld. EUR

Cieľ, ktorý sa od založenia BKS Bank v roku 1922 nezmenil, je pomáhať hospodárstvu aj obyvateľstvu. Preto banka poskytla v minulom roku asi 96 % objemu financovania spoločnostiam a obyvateľom v tých krajinách, v ktorých má BKS Bank bankové pobočky. Celkovo dosahuje k 31. 12. 2018 objem úverov BKS Bank po odpočítaní opravných položiek rekordnú hodnotu 6,03 mld. EUR (+9,4 %). „Dobrý hospodársky vývoj viedol k mimoriadne silnému dopytu po úveroch. V Rakúsku a na našich zahraničných trhoch sme poskytli pozoruhodný objem nových obchodov vo výške 1,8 mld. EUR,“ hovorí Herta Stockbauer.

Primárne vklady na rekordnej úrovni

Rovnako dobrá bola situácia v depozitných obchodoch. „Stav primárnych vkladov 6,22 mld. EUR dosiahol novú rekordnú úroveň. V porovnaní s decembrom 2017 narástli primárne vklady o 9,7 %. V roku 2018 pokračoval trend rastu termínovaných vkladov a bežných účtov, kým sporiace vklady mierne klesajú,“ hovorí Herta Stockbauer.

Bilančná suma prekročila prah osem miliárd eur

Dobrý obchodný vývoj viedol aj k výraznému rastu bilančnej sumy. „V minulom roku sme prvýkrát prekročili prah ôsmich miliárd eur,“ hovorí predsedníčka predstavenstva. Bilančná suma BKS Bank k 31. 12. 2018 dosahuje 8,43 mld. EUR.

Zisk vyšší o 13,8%

Dosiahnutý objem zisku po zdanení je veľkým úspechom. Zisk rástol dvojciferne o 13,8 % na 77,4 mil. EUR. Vynikajúci vývoj zisku bol rovnakou mierou podporený zvýšením úrokových výnosov aj poplatkových príjmov. Napriek pretrvávajúcim nízkym úrokovým sadzbám, ktoré negatívne ovplyvňujú výnosovú situáciu bánk, sa zvýšili úrokové výnosy o 7,5 % na 129,7 mil. EUR. Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 11,2 % na 55,5 mil. EUR.

Dobrý kurz na Slovensku

Spokojný je člen predstavenstva Alexander Novak s vývojom na Slovensku. Slovensko je najmladší zahraničný trh BKS Bank. Popri bankových obchodoch tu pôsobí na leasingovom trhu aj dcérska spoločnosť BKS-Leasing s.r.o. „Prvýkrát sme dosiahli vyrovnaný ročný výsledok. Zvlášť spokojní sme s vývojom BKS-Leasing s.r.o. V minulom roku sme urobili opatrenia na zlepšenie obchodných procesov a ich dopady sa prejavili už ku koncu roka 2018. Objem lízingových obchodov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 67,7 % na potešiteľných 42,9 mil. EUR,“ hovorí Alexander Novak. V bankových obchodoch sa zvýšil objem úverov o 51,5 % a objem primárnych vkladov o 7,3 %.

Vedenie BKS Bank na Slovensku je v rukách skúsených manažérov Petra Chovanca a Ladislava Fülöpa, ktorý je v tejto funkcii od novembra 2018. Ľudovít Oravec je zodpovedný za BKS-Leasing.

Rast výnosov na všetkých trhoch

Obchod na zahraničných trhoch sa stáva pre BKS Bank čoraz dôležitejší. Popri banke a lízingovej spoločnosti na Slovensku prevádzkuje BKS Bank banky a lízingové spoločnosti aj v Slovinsku a v Chorvátsku. Z 1.119 zamestnancov je v zahraničí 258. „V Slovinsku sme dosiahli v bankovom a lízingovom obchode zisk 6,4 mil. EUR (+60 %) a stali sme sa po prevzatí 34 000 investičných účtov od dvoch brokerských spoločností na začiatku roka 2019 najväčším poskytovateľom investičných služieb. V Chorvátsku sa tešíme z rekordného zisku 4,3 mil. EUR (+47,7 %)“, informuje Alexander Novak.

Ambiciózne plány na rok 2019

Na záver ešte krátky pohľad Herty Stockbauer na rok 2019: „V tomto obchodnom roku máme na programe veľa ambicióznych plánov. S už uvedeným investičným rozpočtom okolo 35 mil. EUR pretvoríme sieť našich pobočiek na “pobočky budúcnosti“. V oblasti digitalizácie otvoríme v Rakúsku novú digitálnu platformu na financovanie vysnívaného bývania. Ponúka jedinečné funkcie pre rýchlu žiadosť a spracovanie financovania úverov na bývanie. V obchode s cennými papiermi očakávame zvýšenie výnosov najmä vďaka krokom, ktoré sme urobili v Slovinsku v roku 2018. Naše podiely na trhu chceme ďalej rozvíjať najmä v regióne Viedne, Dolného Rakúska a Burgenlandu a na našich zahraničných trhoch. Vďaka nášmu rekordnému investičnému rozpočtu sme pripravení podporiť dôležité projekty na trhoch, na ktorých pôsobíme.“