Sporenie

Nechceli by ste urobiť ďalší krok k splneniu Vašich finančných snov? Podľa toho, v akom časovom horizonte plánujete zrealizovať Vaše priania, ponúka Vám BKS Bank rôzne sporiace produkty, ktoré Vám umožnia uložiť Vaše peniaze s bezpečným a výhodným zúročením.