Informácie o aktuálnej situácii

Naše pobočky zostávajú pre Vás naďalej otvorené. Prosíme Vás ale, aby ste ich navštívili iba v nevyhnutných prípadoch. Tým prispejete hlavne k ochrane svojho zdravia a tiež k ochrane našich zamestnancov.

Pre každodenné bankovanie z pohodlia svojho domova využite prosím elektronické bankovníctvo BKS – MyNet a BizzNet. Ak s jeho využívaním nemáte skúsenosti, obráťte sa prosím telefonicky na svojho poradcu. Komunikovať s BKS môžete aj prostredníctvom e-mailu a cez Schránku v MyNet-e alebo BizzNet-e.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Odklad splátok úveru pre spotrebiteľov

V prípade poklesu alebo straty príjmu v dôsledku šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 môžete v zmysle platnej legislatívy požiadať počas obdobia pandémie o odklad splátok úveru na bývanie (resp. poskytnutého účelového úveru fyzickým osobám).

O odklad splátok je potrebné požiadať na predpísanom tlačive žiadosti.

Sme povinní Vás pred vyplnením a podaním žiadosti upozorniť na niektoré informácie a fakty.

Prečítajte si ich naozaj pozorne a najmä zvážte ich obsah:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.

 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky).

 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.

 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.

 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.

 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa bez obáv obráťte, najlepšie elektronickou cestou, na svojho poradcu.

Žiadosť o odklad splátok pre spotrebiteľov nájdete tu

VZOR Žiadosť o odklad splátok pre spotrebiteľov

Podrobnejšie informácie nájdete tu

Postup pri podaní žiadosti o odklad splátok:

1. Otvorte súbor Žiadosť o odklad splátok pre spotrebiteľov

2. Dôsledne vyplňte všetky požadované údaje

3. Vyplnenú žiadosť

 • vzhľadom na pandémiu najlepšie v elektronickej forme odošlite na adresu info@bksbank.sk

alebo

 • vytlačte, žiadosť podpíšte a v tlačenej forme ju odošlite klasickou poštou na adresu banky.

Svoju žiadosť môžete tiež poslať poradcovi prostredníctvom služby MyNet. Kliknite na „Kontakt na poradcu“ vo vašom MyNet-e a potom na „Nová správa“. Tam môžete vložiť svoju žiadosť v elektronickej forme a pohodlne a bezpečne ju odoslať správcovi účtu.

Odklad splácania úveru pre podnikateľov

V prípade poklesu alebo straty príjmu v dôsledku šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 môžete v zmysle platnej legislatívy požiadať počas obdobia pandémie o odklad splácania úveru pre podnikateľov.

O odklad splácania úveru je potrebné požiadať na predpísanom tlačive žiadosti.

Sme povinní Vás pred vyplnením a podaním žiadosti upozorniť na niektoré informácie a fakty.

Prečítajte si ich naozaj pozorne a najmä zvážte ich obsah:

 1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.

 2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov  (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky).

 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.

 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ Vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.

 5. Za tento odklad splácania úveru od Vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.

 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka za podmienok stanovených zmluvou o úvere.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa bez obáv obráťte, najlepšie elektronickou cestou, na svojho poradcu.

Žiadosť o odklad splácania úveru pre podnikateľov nájdete tu

Čestné vyhlásenie nájdete tu

VZOR Žiadosť o odklad splácania úveru pre podnikateľov

Podrobnejšie informácie nájdete tu

Postup pri podaní žiadosti o odklad splátok:

1. Otvorte súbor Žiadosť o odklad splácania úveru pre podnikateľov

2. Dôsledne vyplňte všetky požadované údaje a pripojte prílohy

3. Vyplnenú žiadosť

 • vzhľadom na pandémiu najlepšie v elektronickej forme odošlite na adresu info@bksbank.sk

alebo

 • vytlačte, žiadosť podpíšte a v tlačenej forme ju odošlite klasickou poštou na adresu banky.

Svoju žiadosť môžete tiež poslať poradcovi prostredníctvom služby BizzNet. Kliknite na „Kontakt na poradcu“ vo vašom BizzNet-e a potom na „Nová správa“. Tam môžete vložiť svoju žiadosť v elektronickej forme a pohodlne a bezpečne ju odoslať správcovi účtu.

Servisné čísla

Klientsky servis
+421 2 3232 3000
Po-Pi 09:00 - 16:00 hod.

MyNet / BizzNet
+421 2 3232 3000
Po-Pi 09:00 - 16:00 hod.

MyNet

MyNet

Používajte MyNet (elektronické bankovníctvo) kedy a ako potrebujete. Tak budete mať svoje financie vždy pod kontrolou.

BizzNet

BizzNet

Urobte zo svojho online bankingu pobočku otvorenú 24 hodín denne. Používajte špeciálne platobné funkcie a oddeľte svoje firemné účty od súkromných.

Smartphone s BKS Security aplikáciou

BKS Security

Pre prihlásenie a podpisovanie príkazov používame autentifikáciu, ktorá zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri využívaní služby MyNet.