Kontaktná adresa

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Eurovea Central 1
Pribinova 4
81109 Bratislava

Ester Rajecová
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Osoba zodpovedná za HR

T: +421 2 3232 3013
E: kariera@bksbank.sk