Aktíva

 

Aktíva predstavujú hodnoty, ktoré vlastní alebo kontroluje jednotlivec, podnik alebo organizácia s očakávaním, že tieto hodnoty prinesú budúci ekonomický prínos. Aktíva zahŕňajú majetok, ako sú peňažné prostriedky, dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, stroje, vozidlá, ale aj nehmotné aktíva, ako sú patenty, autorské práva alebo dobrá povesť. 
 

Popis

Aktíva sú dôležitou súčasťou finančných výkazov a pomáhajú posúdiť finančnú situáciu a stabilitu subjektu. Môžu sa rozdeliť na dlhodobé a krátkodobé. 

  • Dlhodobé aktíva sú investície, ktoré majú dlhodobý charakter, ako napríklad nehnuteľnosti, stroje či softvér.
  • Krátkodobé aktíva sú tie, ktoré sa dajú ľahko premeniť na hotovosť alebo sú očakávané v priebehu jedného roka, ako napríklad pohľadávky alebo zásoby tovaru.

Hodnota aktív sa môže časom meniť v závislosti od trhovej situácie, opotrebenia alebo iných faktorov. Správne riadenie aktív je dôležité pre udržanie a rast hodnoty majetku a zabezpečenie dlhodobej finančnej stability.
 

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.