Čo je anuita?


Anuita (z lat. annuus – ročný) predstavuje pravidelné (periodické) plnenie pevne stanovených platieb počas určitej špecifikovanej doby. Anuitné platby zahŕňajú splátky istiny, úroku a budúcej hodnoty. Počas celej doby splácania zostáva anuitná splátka rovnaká, avšak plynule sa mení výška a pomer istiny a úroku.
 

Popis

Na začiatku úverového vzťahu tvorí najväčší podiel celej splátky úrok, zatiaľ čo na konci je najväčší podiel splátky istina. To znamená, že s každou ďalšou splátkou sa úrok znižuje a istina sa zvyšuje. Úrok a istina sa platia v pravidelných časových intervaloch, najčastejšie mesačne počas celej platnosti úveru.

Príklady anuity zahŕňajú pravidelné vklady na sporiaci účet, mesačné splátky hypotéky na dom alebo mesačné splátky zdravotného poistenia. Je dôležité poznamenať, že anuita zahŕňa tok platieb, ktoré sa opakujú pravidelne, pričom dĺžka doby medzi dvoma splátkami môže byť voliteľná (ale pre jednu anuitu konštantná).

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.