Bonita


Bonita je termín používaný na určenie finančnej stability a dôveryhodnosti podniku, jednotlivca alebo dokonca štátu. Je to spôsob, ako posúdiť schopnosť subjektu splácať svoje dlhy a záväzky. Bonita je dôležitým faktorom pri rozhodovaní veriteľov, investorov a obchodných partnerov, či uzavrieť obchodné vzťahy alebo poskytnúť úver.
 

Popis

Bonita sa hodnotí na základe rôznych finančných ukazovateľov, ako sú čistý príjem, čistá hodnota majetku, cash flow a dlhové zaťaženie. Tieto ukazovatele poskytujú informácie o finančnej situácii subjektu a jeho schopnosti čeliť finančným záväzkom.

Hodnotenie bonity zahŕňa nasledujúce kroky:

  • Zhromaždenie údajov – získanie finančných výkazov a iných relevantných informácií o subjekte.
  • Analýza finančných ukazovateľov – porovnanie ukazovateľov so štandardmi v oblasti a s konkurenciou.
  • Vyhodnotenie rizika – určenie pravdepodobnosti, či bude subjekt schopný splniť svoje záväzky.
  • Priradenie bonitného ratingu – poskytnutie hodnotenia bonity, ktoré zohľadňuje výsledky analýzy a rizika.
  • Medzi dôležité dokumenty a informácie potrebné pre hodnotenie bonity patria finančné výkazy, údaje o dlhoch a záväzkoch, informácie o majetku a zárukách, história splácania dlhov a úverov, údaje o trhovom prostredí a konkurencii alebo výpis z Obchodného registra.
     
Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.