Cenný papier


Cenný papier je finančný nástroj, ktorý predstavuje určitú hodnotu alebo právo a môže byť obchodovaný na finančných trhoch. Slúži ako doklad investície alebo dlhu a môže mať rôzne formy, ako napríklad akcie, dlhopisy, opcie alebo futures. Cenné papiere umožňujú investičnú činnosť a prerozdeľovanie kapitálu medzi jednotlivcami, spoločnosťami a inými subjektmi.
 

Popis

Keď sa investor rozhodne vložiť svoje peniaze do spoločnosti alebo štátu, môže to urobiť nákupom cenných papierov. Tieto nástroje predstavujú vlastníctvo (v prípade akcií) alebo dlh (v prípade dlhopisov) a poskytujú investorovi príležitosť zarobiť na svojej investícii prostredníctvom dividend, úrokovej sadzby alebo zvýšenia hodnoty cenného papiera.

Cenné papiere možno obchodovať na primárnych a sekundárnych trhoch. 

  • Primárny trh je miesto, kde emitenti prvýkrát vydávajú cenné papiere verejnosti, napríklad pri emisii akcií alebo dlhopisov.
  • Sekundárny trh zahŕňa obchodovanie s cennými papiermi medzi investormi, ktoré sa zvyčajne uskutočňuje na burzách, ako je napríklad New York Stock Exchange alebo Nasdaq.
     
termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

Platobná karta BKS Bank

Debetná platobná karta Mastercard

S novou debetnou platobnou kartou Mastercard plaťte bezhotovostne a bezkontaktne. A tiež bezpečne na internete. Pomocou technológie NFC môžete teraz platiť až do 50,00 EUR bez zadania PIN.