Európska centrálna banka (ECB)


Európska centrálna banka (ECB) je hlavná finančná inštitúcia eurozóny, zodpovedná za menovú politiku a dohľad nad finančným systémom. Jej cieľom je udržiavať cenovú stabilitu, podporovať hospodársky rast a zabezpečovať finančnú stabilitu v rámci členských štátov, ktoré používajú euro ako svoju oficiálnu menu.
 

Popis

ECB bola založená v roku 1998 a jej sídlo sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Banka sa riadi Radou guvernérov, ktorú tvoria guvernéri národných centrálnych bánk členských štátov eurozóny a členovia výkonného výboru ECB. Prezident ECB je v čele banky a zodpovedá za jej správne fungovanie.

Proces a činnosti ECB zahŕňajú:

  • Stanovenie úrokových sadzieb a uskutočňovanie menových operácií s cieľom dosiahnuť cenovú stabilitu.
  • Spolupráca s národnými centrálnymi bankami členských štátov eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).
  • Vydávanie eurobankoviek a zabezpečovanie ich kvality a bezpečnosti.
  • Dohľad nad finančným systémom a monitorovanie finančných trhov.
  • Poskytovanie štatistických údajov a analýz pre podporu menovej politiky a finančného dohľadu.
     
Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.