Likvidita


Likvidita je vlastnosť aktíva, vďaka ktorej môže byť rýchlo prevedené na hotovosť bez výrazného ovplyvnenia jeho hodnoty. Hovoríme jej aj platobná schopnosť. 

Popis

Likvidita hovorí o momentálnej schopnosti uhradiť splatné záväzky. Je dôležitá pre investície a finančné trhy, pretože zabezpečuje jednoduchý nákup predaj aktív. To umožňuje efektívne fungovanie trhu a znižuje riziko finančných strát.
Faktory ovplyvňujúce likviditu zahŕňajú:

  • Dopyt a ponuka na trhu: Veľký dopyt a ponuka aktív zvyšujú likviditu, pretože znižujú čas potrebný na nájdenie kupujúceho alebo predávajúceho.
  • Transparentnosť trhu: Transparentné trhy, kde sú informácie o cenách a obchodovaní ľahko dostupné, zvyšujú likviditu, pretože znižujú neistotu.
  • Regulácia: Regulácia finančných trhov môže ovplyvniť likviditu tým, že určuje pravidlá a požiadavky na obchodovanie a riadenie rizík.
     
Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.