Predčíslie účtu


Predčíslie účtu je číslo, ktoré predchádza číslu bankového účtu a slúži na identifikáciu konkrétnej pobočky alebo banky, v ktorej je účet vedený. Pomáha pri usmernení platby alebo prevodu medzi účtami a zabezpečuje správne priradenie financií k príslušným účtom klientov.

Popis

Predčíslie účtu je zvyčajne štvorciferné alebo šesťciferné číslo, ktoré sa nachádza pred samotným číslom účtu, oddelené pomlčkou. Jeho úlohou je pomôcť bankám a finančným inštitúciám usmerniť transakcie na správne účty.

Pri vykonávaní platby alebo prevodu medzi účtami je dôležité uviesť nielen číslo účtu, ale aj predčíslie účtu, aby platba bola uskutočnená správne. Ak je predčíslie účtu nesprávne, transakcia môže byť oneskorená, vrátená alebo dokonca zablokovaná, čo môže spôsobiť finančné ťažkosti pre odosielateľa alebo príjemcu platby.

Doklady potrebné pre overenie predčíslia účtu:

  • výpis z bankového účtu alebo potvrdenie od banky obsahujúce predčíslie účtu,
  • platobné príkazy, ktoré uvádzajú predčíslie účtu spolu s číslom účtu.

Návod na zistenie predčíslia účtu:

  • navštívte webovú stránku svojej banky alebo kontaktujte zákaznícku podporu, ktorá vám môže poskytnúť informácie o vašom predčíslí účtu,
  • overte svoje predčíslie účtu na výpisoch z účtu, platobných príkazoch alebo iných dokumentoch poskytnutých vašou bankou.
Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.