Recesia


Recesia je obdobie poklesu hospodárskej aktivity, ktoré trvá niekoľko mesiacov alebo dlhšie. Počas recesie sa znižuje dopyt po tovaroch a službách, čo vedie k poklesu výroby, zvýšeniu nezamestnanosti a zníženiu príjmov a ziskov.
 

Popis

Recesia nastáva, keď hospodárstvo zažíva negatívny rast na základe hrubého domáceho produktu (HDP) po dobu najmenej dvoch po sebe idúcich štvrťrokov. Táto fáza hospodárskeho cyklu je charakterizovaná nižšou spotrebou, klesajúcimi investíciami a zhoršenými trhovými podmienkami.

Typy recesie:

  • Cyklická recesia – spôsobená prirodzeným priebehom hospodárskeho cyklu, keď sa hospodárstvo prehrieva a následne zažíva pokles aktivity.
  • Štrukturálna recesia – vzniká v dôsledku základných problémov v hospodárstve, ako sú zmeny vo výrobe alebo technológiách, ktoré znižujú dopyt po určitých tovaroch a službách.
  • Geopolitická recesia – spôsobená politickými udalosťami alebo konfliktmi, ktoré negatívne ovplyvňujú globálne hospodárstvo.
  • Krátkodobá recesia – trvá relatívne krátku dobu, obvykle niekoľko mesiacov, a je spôsobená dočasnými faktormi, ako sú prírodné katastrofy alebo krátke obdobia neistoty na trhoch.
  • Dlhodobá recesia – trvá dlhšie obdobie, niekedy aj niekoľko rokov, a je spôsobená pretrvávajúcimi problémami v hospodárstve, ako sú značné dlhy, inflácia alebo pokles dôvery spotrebiteľov.
Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.