RPMN


RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Tento ukazovateľ zohľadňuje úroky, poplatky a iné náklady, ktoré klient musí zaplatiť v súvislosti s požičaním peňazí. RPMN slúži na zjednodušenie porovnávania rôznych úverových ponúk na trhu.

Popis


RPMN je základným ukazovateľom, ktorý by ste mali brať do úvahy pri porovnávaní úverových ponúk od rôznych poskytovateľov. Nižšia RPMN znamená nižšie náklady na úver, a tým výhodnejšiu ponuku, zatiaľ čo vyššia RPMN signalizuje vyššie náklady. Je dôležité si uvedomiť, že RPMN nezohľadňuje dodatočné náklady, ako sú pokuty za predčasné splatenie úveru alebo zmeny úrokových sadzieb v prípade variabilných úrokov.

Pri porovnávaní úverových ponúk je dôležité zohľadniť nielen RPMN, ale aj ďalšie faktory, ako sú:
  • výška úveru,
  • doba splatnosti,
  • flexibilita splátkového kalendára,
  • podmienky predčasného splatenia,
  • možnosť zmeny úrokových sadzieb.
termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.