Ručiteľ


Ručiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá sa zaväzuje splatiť dlh iného dlžníka v prípade, že tento dlžník nebude schopný splácať svoje záväzky. Ručiteľ je teda spoluzodpovedný za úver alebo iný finančný záväzok, čím poskytuje dodatočnú záruku pre veriteľa.

Popis


V niektorých situáciách je potrebné, aby dlžník, žiadajúci o úver alebo iný finančný záväzok, zabezpečil ručiteľa, ktorý prevezme zodpovednosť za splácanie dlhu v prípade jeho nesplatenia. Ručiteľ sa stáva zodpovedným za dlžníkov záväzok a veriteľ môže od neho požadovať úhradu dlhu, ak dlžník zlyhá.

Kedy môže byť potrebný ručiteľ:
  • pri žiadosti o úver alebo pôžičku s nedostatočnou bonitou žiadateľa,
  • pri žiadosti o úver alebo pôžičku mladými ľuďmi bez preukázateľných príjmov,
  • pri žiadosti o úver alebo pôžičku zo strany podnikateľov so slabou finančnou históriou.
Povinnosti a zodpovednosti ručiteľa:
  • ručiteľ je zodpovedný za splácanie dlhu, ak dlžník nebude schopný splácať svoje záväzky,
  • ručiteľ môže byť požiadaný o úhradu dlhu, ak dlžník nesplní svoju povinnosť,
  • ručiteľ by mal sledovať finančnú situáciu dlžníka a byť pripravený prebrať zodpovednosť za dlh v prípade problémov.
Pri rozhodovaní o pozícii ručiteľa je dôležité zvážiť riziká a zodpovednosť, ktorú vyžaduje. Ručiteľ by mal dôkladne zvážiť svoju schopnosť splácať dlh, ak by dlžník zlyhal, a byť si vedomý možných dôsledkov pre svoju finančnú situáciu.
termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.