Transakcia


Transakcia je akýkoľvek proces alebo činnosť, ktorá zahŕňa výmenu peňazí, tovarov, služieb alebo informácií medzi dvoma alebo viacerými stranami. Transakcie môžu byť jednoduché alebo zložité a zahŕňajú rôzne formy obchodovania, ako sú nákupy, predaje, platby alebo investície.
 

Popis

V bežnom živote ľudia uskutočňujú transakcie pri nákupe potravín, platení účtov, nákupe oblečenia alebo pri investovaní do finančných nástrojov. Transakcie zahŕňajú rôzne metódy platby, ako sú hotovosť, kreditné karty, debetné karty, šeky alebo elektronické platby.

Proces transakcie závisí od toho, či ide o jednoduchý nákup alebo komplexnejšiu finančnú operáciu. Napríklad pri nákupe v obchode zákazník jednoducho zaplatí tovar a obchodník mu ho odovzdá. Pri komplexnejších transakciách, ako sú investície, môže byť potrebné predložiť viac dokumentov a splniť určité podmienky.
 

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.