Veriteľ

 

Veriteľ je osoba, inštitúcia alebo spoločnosť, ktorá poskytuje úver, pôžičku alebo iný druh finančnej podpory inému subjektu, ktorý sa nazýva dlžník. Veriteľ očakáva, že dlžník vráti požičané peniaze spolu s úrokmi alebo inými poplatkami, ktoré môžu byť dohodnuté v zmluve medzi oboma stranami.
 

Popis

Veriteľ môže byť banka, finančná inštitúcia, súkromná osoba alebo iná organizácia, ktorá poskytuje finančné prostriedky na rôzne účely, ako sú napríklad nákup nehnuteľnosti, vozidla alebo financovanie podnikania. Veriteľ je chránený zmluvnými podmienkami a právnymi predpismi, ktoré stanovujú podmienky splácania dlhu a možné sankcie v prípade nesplatenia dlhu.

Proces žiadosti o úver alebo pôžičku sa môže líšiť v závislosti od veriteľa a druhu poskytnutého financovania. Záujemca o úver musí predložiť dokumenty, ako sú doklady totožnosti, príjmové doklady, informácie o zamestnaní a ďalšie podklady, ktoré môže veriteľ požadovať.
Veriteľ má právo odmietnuť poskytnutie úveru alebo pôžičky, ak žiadateľ nespĺňa požadované kritériá alebo nie je schopný splácať dlh.
 

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.