Vinkulácia

 

Vinkulácia je proces alebo zmluvná podmienka, ktorá obmedzuje prevoditeľnosť alebo zmeniteľnosť finančného nástroja, ako sú akcie, dlhopisy alebo poistné zmluvy. Vinkulácia zabezpečuje, že majiteľ finančného nástroja musí získať súhlas vydavateľa alebo iného oprávneného subjektu predtým, ako môže previesť alebo zmeniť finančný nástroj na meno iného majiteľa. 
 

Popis

Vinkulácia chráni záujmy vydavateľa a môže pomôcť udržať stabilitu a kontrolu nad vlastníctvom finančných nástrojov. V prípade akcií spoločnosti môže vinkulácia obmedziť možnosť predaja akcií na otvorenom trhu alebo zabezpečiť, že akcie budú ponúkané najskôr súčasným akcionárom. V prípade poistných zmlúv môže vinkulácia znamenať, že poistený musí získať súhlas poisťovne predtým, ako môže zmeniť poistku na meno iného poistenca.

Proces vinkulácie závisí od finančného nástroja a zmluvných podmienok. V niektorých prípadoch môže byť vinkulácia trvalá, v iných môže byť dočasná alebo podmienená dosiahnutím určitej udalosti, ako napríklad splnením záväzkov zo zmluvy.

Doklady potrebné pri vinkulácii finančných nástrojov:

  • zmluva o vinkulácii alebo zmluvná podmienka obsahujúca ustanovenia o vinkulácii
  • platný doklad totožnosti majiteľa finančného nástroja
  • v prípade akcií: zápis v akciovom registri alebo vlastnícky list
  • v prípade poistných zmlúv: originál poistnej zmluvy alebo jej kópia a súhlas poisťovne
  • súhlas vydavateľa alebo oprávneného subjektu na prevod alebo zmenu finančného nástroja (ak je vyžadovaný)
     
Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.