Stratégia angažovanosti

Ako BKS Bank sme v neustálom vzťahu s rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré majú rôzne potreby a významne ovplyvňujú náš firemný úspech. Sme súčasťou siete ekonomických, politických a sociálnych vzťahov s rôznymi zainteresovanými stranami - od firemných a súkromných zákazníkov cez poskytovateľov služieb až po ďalších obchodných partnerov a združenia, ktorých sme členom. Našou najdôležitejšou internou skupinou zainteresovaných strán sú naši zamestnanci.

žena objíma strom

Ústredný význam udržiavania dobrých vzťahov s rôznymi skupinami, a tým budovania vysokej úrovne vzťahového kapitálu, je zrejmý. V tomto kontexte aj dnes pokračujeme v plnení nášho niekdajšieho zakladateľského poslania - "Slúžiť národnému hospodárstvu". V spojení s presvedčením, že rozumné obchodné postupy, ktoré zohľadňujú otázky udržateľnosti, vytvárajú pozitívne výsledky pre všetky zainteresované strany a konečných príjemcov, využívame svoj kompetenčný, ekonomický a sociálny vplyv na to, aby sme motivovali naše zainteresované strany k intenzívnemu úsiliu v oblasti udržateľného rozvoja. Pritom sú v popredí nášho konania naše základné hodnoty: "lojálnosť", "regionálne prepojenie", "zodpovednosť", "orientácia na budúcnosť", "excelentnosť" a "srdečnosť". Z presvedčenia sa preto v našej stratégii angažovanosti spoliehame na konštruktívny dialóg s cieľom rásť spolu s našimi zainteresovanými stranami a podporovať transformáciu smerom k udržateľnému hospodárstvu.

Stratégia angažovanosti