bezpečné vklady Vaša srdcovka?

Viac informácií

NEWS -

Signifikantné plus vo výsledku BKS Bank

BKS Bank prekročila v bilančnej sume hranicu 10 miliárd Eur. Zisk vo výške 36,6 mi-liónov Eur výrazne presahuje hodnotu z predchádzajúceho roku.

PremiumKonto

PremiumKonto

Komfortná realizácia platobného styku a zdarma sporiaci účet s výhodným úročením.

Info ku Covid-19

Info ku Covid-19

Naďalej poskytujeme všetky služby. Tu nájdete potrebné informácie a tlačivá žiadostí o odklad splátok.

MyNet

MyNet

Pracujte so svojim bankovníctvom kedykoľvek a podľa vlastných želaní

mapa pobočiek

Vyhľadávač pobočiek 

Vyznamenaná banka

Infografika