Objavovať a zviditeľňovať talenty.

businessmann na skateboarde

Každý zamestnanec, ktorý je s nami viac ako dva roky, bude mať možnosť prihlásiť sa do nášho vývojového a kvalifikačného programu

Orientácia.Angažovanosť.Šance alebo  môže byť nominovaný svojím nadriadeným.

Začiatok programu je potenciálna analýza. Ten, kto je zaradený do nášho talentového fondu, prechádza rozsiahlym rozvojovým programom.

Vedúce a expertné funkcie, ktoré sa majú obsadiť, sú prevažne obsadzované z nášho talentového fondu.