IBAN


IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodný formát čísla bankového účtu, ktorý sa používa na zjednodušenie a zabezpečenie medzinárodných platobných transakcií. Ide o štandardizovaný systém identifikácie bankových účtov, ktorý pomáha správne smerovať platby a minimalizuje chyby pri zadávaní čísla účtu.
 

Popis

IBAN sa skladá z 2 písmen, ktoré predstavujú kód krajiny, nasledujú dve kontrolné číslice a následne špecifické číslo účtu. V rámci jednej krajiny môže mať IBAN rôznu dĺžku, avšak maximálna dĺžka je 34 znakov. Používanie IBAN-u zvyšuje efektivitu a rýchlosť transakcií, znižuje riziko chýb a znižuje náklady na spracovanie platby.

Pri medzinárodných platbách je dôležité uviesť správny IBAN príjemcu, aby sa zabezpečilo správne smerovanie platby. Väčšina bánk vám poskytne IBAN pri otvorení účtu a môžete ho nájsť aj na výpise z účtu či prostredníctvom online bankovníctva.

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.