Variabilný symbol


Variabilný symbol predstavuje číselný identifikátor, ktorý sa používa pri bankových transakciách na jednoznačné určenie platby. Umožňuje rýchle a presné spárovanie platby s konkrétnym klientom alebo účelom a zjednodušuje správu financií.

Popis


Pri platbách, ako sú úhrady úverov, platby za služby alebo splátky faktúr, sa variabilný symbol používa na identifikáciu konkrétnej transakcie. Zvyčajne je to číslo, ktoré poskytovateľ služby alebo predajca priradí k danej platbe, aby ju jednoduchšie identifikoval. Variabilný symbol je pri transakciách dôležitý pre správne zaúčtovanie platby na účte príjemcu.
Pri použití variabilného symbolu v platobnom príkaze je dôležité správne vyplnenie údajov, aby nedošlo k chybám alebo nesprávnemu zaradeniu platby. Zároveň je dobré si uchovať potvrdenie o platbe s variabilným symbolom pre prípad potreby doloženia platby.

Variabilný symbol môže byť napríklad:
  • číslo faktúry,
  • číslo zákazníka,
  • rodné číslo klienta,
  • číslo úveru či pôžičky,
  • iné identifikačné číslo pridelené konkrétnej platbe.
termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.