Corporate Governance kódex

V roku 2002 bol uverejnený rakúsky Corporate Governance kódex správy a riadenia spoločností. Tento kódex zavádza zásady dobrej správy a riadenia spoločností a investori ho považujú za dôležitú orientačnú informáciu. Dozorná rada BKS Bank sa zaväzuje tento kódex dodržiavať.