Corporate Governance kódex

Vyhlásenie o zhode

BKS Bank sa zaviazala k rakúskemu Corporate Governance kódexu správy a riadenia spoločností. Tento kódex stanovuje zásady dobrej správy a riadenia spoločností a investori ho považujú za dôležitého sprievodcu.