Akcie BKS Bank

Na Wiener Börse sú kótované kmeňové akcie BKS Bank od roku 1986 a prioritné akcie BKS Bank od roku 1991.

Akcie

Počet

ISIN

Kmeňové akcie 45.805.760 AT0000624705 a AT0000A33L58

Základný kapitál BKS Bank predstavuje 91.611.520,- EUR a je zložený z kmeňových akcií v nominálnej hodnote.