Akcie BKS Bank

Na Wiener Börse sú kótované kmeňové akcie BKS Bank od roku 1986 a prioritné akcie BKS Bank od roku 1991.

Akcie

Počet

ISIN

Kmeňové akcie 42.942.900 AT0000624705

Základný kapitál BKS Bank predstavuje 85.885.800,- EUR a je zložený z kmeňových akcií v nominálnej hodnote.