Akcie BKS Bank

Na Wiener Börse sú kótované kmeňové akcie BKS Bank od roku 1986.

Akcie

Počet

ISIN

Kmeňové akcie 45.805.760 AT0000624705

Základné imanie BKS Bank predstavuje 91 611 520 EUR a je zložené z kmeňových akcií na doručiteľa.