Akcie BKS Bank

Na Wiener Börse sú kótované kmeňové akcie BKS Bank od roku 1986 a prioritné akcie BKS Bank od roku 1991.

Akcie

Počet

ISIN

Kmeňové akcie 41.142.900 AT0000624705
Kmeňové akcie (predtým prioritné akcie) 1.800.000 AT0000A2HQD1

Základný kapitál BKS Bank predstavuje 85.885.800,- EUR a je zložený z kmeňových akcií v nominálnej hodnote.