Koho hľadáme

kolegovia v rozhovore

Výkon a angažovanosť sú kľúčom k úspechu. Zamestnanci, ktorí sledujú tieto hodnoty, majú s nami veľa príležitostí.

Vaše povinnosti:

 • Ako univerzálna banka doma i v zahraničí ponúkame rôzne úlohy.

Pracovné príležitosti ponúkame najmä v oblastiach:

 • Starostlivosť o súkromných a firemných zákazníkov
 • Riaditeľ pobočky
 • Privátne ​​bankovníctvo
 • Korporátne bankovníctvo
 • Digitálne bankovníctvo
 • Controlling a účtovníctvo
 • IT a obchodná organizácia

Ktoré kvalifikácie hľadáme?

Každá pozícia so sebou prináša rôzne požiadavky a potrebnú kvalifikáciu. Okrem individuálnych zručností zameraných na jednotlivé predmety sa vo všeobecnosti zameriavame na tieto kompetencie:

 • Orientácia na zákazníka a služby
 • Obchodné zručnosti
 • Cieľový a na riešenie orientovaný spôsob práce
 • Podnikateľské, analytické myslenie a konanie
 • Vysoká miera iniciatívy a osobná zodpovednosť
 • Predajne orientované myslenie
 • IT znalosti
 • Vedomosti v projektovom a procesnom riadení

Ktoré študijné programy sú pre nás vhodné?

Hľadáme predovšetkým absolventov vysokých škôl a univerzít v týchto študijných odboroch:

 • Bankovníctvo a financie
 • Business
 • Podniková informatika alebo inžinierstvo
 • Správa informácií, digitálny manažment
 • Právo