Určený pre väčšie úlohy?

Naše rôzne školiace programy Vám ako absolventovi vysokej školy aplikovaných vied, vysokej školy alebo strednej odbornej školy ponúkajú optimálny začiatok vašej profesionálnej kariéry. Počas 6 -12-mesačného školenia Vám ponúkame možnosť spoznať rôzne oddelenia na trhu av našom ústredí v Klagenfurte.

žena sediaca na stole s mobilom

Ako absolvent programu podnikovej administratívy so záujmom o pozíciu v oblasti predaja je ideálnym riešením predajný stážista. Dokončenie tohto programu je možné v Korutánsku, Štajersku alebo vo Viedni.

Ako absolvent technického a ekonomického študijného programu, ako je napríklad (obchodná) informatika, priemyselné inžinierstvo alebo digitálne podnikové riadenie, vám ponúkame program digitálneho bankovníctva. Tento program je možný len na našom centrálnom mieste v Klagenfurte.

Ako absolvent HAK alebo HTL sa môžete zapojiť do nášho juniorského školiaceho programu. Vo vzdelávacom období asi 6 mesiacov sa naučíte základy bankového podnikania a pracujete nezávisle na projektoch. Tento program je možný len v Klagenfurte.

Čo priniesť:

  • Podnikateľské myslenie
  • Cieľový a na riešenie orientovaný spôsob práce
  • Flexibilita, inovatívny duch a motivácia dizajnu
  • Záväzok a vášeň pre finančný sektor

Čo ponúkame:

  • Náročné a rozmanité aktivity
  • Možnosti vzdelávania a rozvoja
  • Kariérne vyhliadky
  • Flexibilný pracovný čas