Prevádzkový splátkový úver

Krátkodobý úver s jednorazovým čerpaním a dobou splatnosti max. 12 mesiacov s možnosťou postupného splácania.

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

Pokrýva zvýšené finančné potreby v určitom období napr. na financovanie krátkodobých investičných či prevádzkových potrieb alebo pri sezónnom charaktere podnikateľskej činnosti.

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk