Čo ešte chýba? Správny leasing!

 • Potrebujete nové služobné auto?
 • Rýchly a nebyrokratický proces.

Spoločnosť BKS-Leasing s.r.o. poskytuje financovanie osobných a úžitkových automobilov ako aj nákladných automobilov prostredníctvom finančného leasingu.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

Využite výhody lízingu motorových vozidiel:

Rýchle spracovanie Dostupný spôsob financovania. Rýchle a nebyrokratické rozhodnutie o lízingu.
Flexibilita splácania Nízke mesačné lízingové splátky - napr. prostredníctvom správnej voľby zostatkovej hodnoty či prvej zvýšenej splátky.
Poradenstvo Objektívne a nezávislé od značky.
Zachovanie likvidity Ušetrené likvidné prostriedky môžete využiť na ďalšie investície.
 • nové
 • ojazdené (nie staršie ako 5 rokov)
 • osobné a úžitkové automobily, motocykle
 • nákladné automobily, ťahače, prívesy, návesy a iné
 • fyzické osoby podnikatelia (FOP)
 • právnické osoby (PO)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) alebo notárom overená kópia aktuálneho Živnostenského listu, v prípade výkonu slobodného povolania notárom overené Rozhodnutie
 • kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
 • kópia platného občianskeho preukazu a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list) podnikateľa po nahliadnutí do originálov
 • zmluva o zriadení a vedení podnikateľského účtu peňažným ústavom alebo výpis z podnikateľského účtu

BKS-Leasing s.r.o. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk