Účelovo viazaný úver

BKS-Leasing s.r.o. Vám zabezpečí financovanie nákupu motorových vozidiel, technológií, strojov a zariadení.

 • zabezpečenie najmä formou zriadenia zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva
 • od 80% obstarávacej ceny bez DPH
 • variabilná doba financovania
Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

obchodný rozhovor

Motorové vozidlá - nové / ojazdené (nie staršie ako 5 rokov)

 • osobné a úžitkové automobily
 • nákladné automobily, ťahače, prívesy, návesy a iné

Stroje a zariadenia, prístroje, technologické celky, zdravotnícka technika a iné

 • fyzické osoby podnikatelia (FOP)
 • právnické osoby (PO)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) alebo notárom overená kópia aktuálneho Živnostenského listu, v prípade výkonu slobodného povolania notárom overené Rozhodnutie
 • kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
 • kópia platného občianskeho preukazu a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list) podnikateľa po nahliadnutí do originálov
 • zmluva o zriadení a vedení podnikateľského účtu peňažným ústavom alebo výpis z podnikateľského účtu

BKS-Leasing s.r.o. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

Investičný úver

Investičný úver

Financovanie Vašich priebežných a rozvojových investícií.

Firemný účet

Firemný účet

Váš nástroj na riadenie a kontrolu firemných platieb.