Účelovo viazaný úver

BKS-Leasing s.r.o. Vám zabezpečí financovanie nákupu motorových vozidiel, technológií, strojov a zariadení.

  • zabezpečenie najmä formou zriadenia zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva
  • od 80% obstarávacej ceny bez DPH
  • variabilná doba financovania

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

Motorové vozidlá - nové / ojazdené (nie staršie ako 5 rokov)

  • osobné a úžitkové automobily
  • nákladné automobily, ťahače, prívesy, návesy a iné

Stroje a zariadenia, prístroje, technologické celky, zdravotnícka technika a iné

  • fyzické osoby podnikatelia (FOP)
  • právnické osoby (PO)
  • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) alebo notárom overená kópia aktuálneho Živnostenského listu, v prípade výkonu slobodného povolania notárom overené Rozhodnutie
  • kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
  • kópia platného občianskeho preukazu a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list) podnikateľa po nahliadnutí do originálov
  • zmluva o zriadení a vedení podnikateľského účtu peňažným ústavom alebo výpis z podnikateľského účtu

BKS-Leasing s.r.o. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie.

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk