Angažovaní prostredníctvom banky

V roku 2017 bolo v neziskových organizáciách aktívnych 108 zamestnancov 658 hodín.​​​​​​​

Mnoho zamestnancov našej banky sa vo svojom voľnom čase venuje dobrej veci. Sú horskými záchranármi, pomáhajú žiakom pri prechádzaní cez cestu, pomocnými zdravotníkmi v Červenom kríži, členmi dobrovoľných hasičov, členmi združení, pôsobiacich v sociálnej oblasti alebo členmi dobročinných klubov. Okrem týchto osobných aktivít BKS Bank prostredníctvom Corporate Volunteeringu podporuje aktivity svojich zamestnancov v neziskových organizáciách. 

Čo sme v tejto oblasti vykonávali v roku

  • triedenie odpadu - PET fľaše a papierový odpad
  • pravidelné zasielanie poštových zásielok s radami o prvej pomoci, inej zdravotnej starostlivosti, tipy na zlepšenie zdravia
  • 09.05.2019 - privítanie a predstavenie skupiny BKS a ich vstup na slovenský trh pre korutánskych študentov
  • zmena starého dieselového automobilu s vysokými emisiami za nový s benzínovým motorom a nižšími emisiami CO2
  • dobrovoľnícke práce zamestnancov - BKSB a BKSL SK - práce na záhrade autistického centra Andreas - 26. júna 2019

CSR vo finančnej oblasti

  • obnoviteľná energia: financovanie niekoľkých fotovoltaických elektrární s inštalovaným výkonom 3 MWh
  • historické pamiatky: Financovanie rekonštrukcie vily z 20. rokov v Žiline
  • sociálne bývanie: Financovanie domovov pre seniorov v Banskobystrickom kraji financovanie motorového vozidla pre detský domov s výhodnou úrokovou sadzbou