Angažovaní prostredníctvom banky

V roku 2017 bolo v neziskových organizáciách aktívnych 108 zamestnancov 658 hodín.​​​​​​​

Mnoho zamestnancov našej banky sa vo svojom voľnom čase venuje dobrej veci. Sú horskými záchranármi, pomáhajú žiakom pri prechádzaní cez cestu, pomocnými zdravotníkmi v Červenom kríži, členmi dobrovoľných hasičov, členmi združení, pôsobiacich v sociálnej oblasti alebo členmi dobročinných klubov. Okrem týchto osobných aktivít BKS Bank prostredníctvom Corporate Volunteeringu podporuje aktivity svojich zamestnancov v neziskových organizáciách. V roku 2017 bolo v neziskových organizáciách aktívnych 108 zamestnancov 658 hodín.