Zameriavame sa na zníženie uhlíkovej stopy

Každoročné zisťovanie uhlíkovej stopy je základom vylepšovania vlastných procesov, porovnávania sa s inými spoločnosťami a znižovania našich emisií skleníkových plynov.

Uhlíková stopa poskytuje informáciu o tom, koľko skleníkových emisií spôsobuje produkt alebo služba počas celého svojho životného cyklu. Meria sa v kg ekvivalentu CO2.

Napriek intenzívnemu úsiliu sú environmentálne údaje o väčšine nehnuteľností k dispozícii až po dátume uverejnenia správy o udržateľnosti. S cieľom poskytnúť údaje o vývoji emisií skleníkových plynov za rok 2019 sme však pripravili extrapoláciu na rok 2019.

Uhlíková stopa od roku 2012 znížená o 59%

BKS Bank vypočítava svoju uhlíkovú stopu od roku 2012, keď sme emitovali 2 393 t ekvivalentu CO2. Teší nás, že sa nám odvtedy podarilo výrazne znížiť uhlíkovú stopu. Hlavným dôvodom je to, že v súčasnosti v Rakúsku a Chorvátsku používame elektrickú energiu šetrnejšiu k životnému prostrediu. V roku 2019 môžeme uviesť zníženie našej uhlíkovej stopy o 219 t ekvivalentu CO2 na 982 t ekvivalentu CO2. Naša uhlíková stopa na zamestnanecký rok je teraz 1,02 t ekvivalentov CO2 (-0,27 t ekvivalentu CO2). Najväčší podiel na našej uhlíkovej stope má nafta s 26,1% alebo 256 t ekvivalentu CO2, nasledovaná elektrinou s 21,1% alebo 207 t ekvivalentu CO2.

Slovensko: neustále znižovanie
Aj na Slovensku bol použitý energetický mix zahrnutý do výpočtu prvýkrát v roku 2017. Zaznamenali sme výrazné zníženie uhlíkovej stopy z roku 2017 na 2018, z 80 t CO2 ekvivalentu na 57 t CO2 ekvivalentu. Uhlíková stopa zostala na tejto úrovni aj v roku 2019. Prvýkrát sme zaznamenali aj emisie z benzínu v dôsledku nového vozidla, a teda nižšej uhlíkovej stopy spôsobenej naftou.