100 rokov BKS Bank

BKS Bank bola založená v roku 1922 v Klagenfurte. V roku 1983 vstupuje na štajerský bankový trh. Od roku 1992 pôsobí BKS Bank s úspechom aj vo Viedni, na bankový trh v Burgenlande a Dolnom Rakúsku vstupuje v roku 2003. Už mnoho rokov je bankový dom úspešne zastúpený aj na slovinskom, chorvátskom, slovenskom, talianskom a maďarskom trhu. BKS Bank AG je kótovaná na burze od roku 1986.

Naša história

Prehľad našej histórie od založenia po súčasnosť:

2022 BKS Bank v roku svojho veľkého výročia zaznamenala množstvo úspechov. Získala ocenenie Recommender za vynikajúcu proklientskú orientáciu , bola zvolená za víťaza testu v oblasti dôchodkového zabezpečenia ÖGVS a je zakladajúcim členom Aliancie pre zelené financovanie.

2021

BKS Bank je jedinou kótovanou spoločnosťou, v ktorej ženy zastávajú predsednícke funkcie v predstavenstve, dozornej rade a zamestnaneckej rade. Za našu správu o udržateľnosti sme získali prvé miesto v súťaži Austian Sustainability Reporting Award (ASRA) a od Viedenskej burzy cenných papierov sme získali ocenenie za udržateľnú firemnú politiku. Po prvýkrát sme prekročili hranicu 10 miliárd eur z hľadiska celkových aktív a ďalej sme rozšírili svoju pozíciu najväčšej banky na trhu v Korutánsku.
2020 BKS Bank Connect - digitálna banka v rámci banky - bola spustená v lete. V Chorvátsku sme získali štátne ocenenie pre firmy priateľské k rodine v kategórii malých a stredných podnikov. Začiatkom novembra 2020 bola dokončená konverzia všetkých prioritných akcií na kmeňové akcie v pomere 1:1. Základné imanie teraz tvorí 42 942 900 kmeňových akcií s hlasovacím právom.

2019

BKS Bank dostala ako prvá banka štátnu cenu na kvalitnú spoločnosť Staatspreis Unternehmensqualität 2019. Pri zavádzaní našej digitalizačnej stratégie sme dosiahli významné míľniky.  V Slovinsku sme sa vďaka fúzii s ďalšou maklérskou spoločnosťou stali najväčším poskytovateľom investičných služieb.
2018 ISS-ESG (predtým oekom research AG) opätovne udelila BKS Bank „Prime-Status“. Tým sme sa zaradili celosvetovo medzi banky s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti.

Management

BKS Bank AG je riadená orgánmi, ktoré akciovej spoločnosti predpisujú právne predpisy. Sila bankového domu stojí na plochej riadiacej štruktúre. Preto Vám môžeme garantovať rýchle a flexibilné rozhodnutia.

Stratégia a smerovanie

Naše hlboké regionálne korene tvoria základ organického rastu doma i v zahraničí. Naša stratégia sleduje tri bloky činnosti, aby sme budúcnosť aktívne formovali a zabezpečili jej trvalú udržateľnosť.

Ocenenia

BKS Bank bola za svoju udržateľnú firemnú politiku už viackrát vyznamenaná.