Vyrástli sme v regiónoch

„Vyrástli sme v regiónoch“ znie jedno z troch hesiel nášho podnikateľského konceptu. V súlade s ním si uvedomujeme svoju zodpovednosť ako zodpovedný partner v regióne.

Ako regionálna banka máme k dispozícii len obmedzené finančné zdroje, preto sme sa rozhodli obmedzovať naše sociálne a spoločenské aktivity prevažne na regióny, v ktorých pôsobíme. Pôsobíme pritom ako podporovateľ nielen prostredníctvom finančného sponzoringu a Corporate Volunteeringu, ale aj šírime ďalej myšlienku udržateľnosti prostredníctvom členstva vo viacerých sieťach CSR. 

Svoje aktivity v oblasti „spoločnosť a sociálna zodpovednosť“ vidíme ako príspevok na dosiahnutie cieľov Sustainable Development Goals 

  • cieľa 1: „Žiadna chudoba“,
  • cieľa 3 „Kvalita zdravia a života“,
  • cieľa 4 „Kvalitné vzdelanie“,
  • cieľa 5 „Rodová rovnosť“ a
  • cieľa 17 „Partnerstvá pre dosiahnutie cieľov“