Vyrástli sme v regiónoch

„Vyrástli sme v regiónoch“ znie jedno z troch hesiel nášho podnikateľského konceptu. V súlade s ním si uvedomujeme svoju zodpovednosť ako zodpovedný partner v regióne.

V rámci našich aktivít v oblasti „spoločnosť a sociálna zodpovednosť“ sa zameriavame primárne na regióny, v ktorých pôsobíme.

  • cieľ 1: „Žiadna chudoba“,
  • cieľ 3 „Kvalita zdravia a života“,
  • cieľ 4 „Kvalitné vzdelanie“,
  • cieľ 5 „Rodová rovnosť“ a
  • cieľ 17 „Partnerstvá pre dosiahnutie cieľov“